Noclegi Wrocław

Wrocław to stolica Dolnego Śląska oraz czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce. Miasto leży w południowo zachodniej Polsce na Nizinie Śląskiej, nad rzeką Odrą, charakterystyczną cechą jest ogromna ilość mostów, we Wrocławiu jest ich ponad 100 - najwięcej ze wszystkich polskich miast. Przez miasto przepływa aż 5 rzek (Odra oraz cztery jej dopływy: Bystrzyca, Oława, Ślęza i Widawa). Charakterystyczna dla miasta jest również duża ilość terenów zielonych. W położonym w centrum miasta Parku Szczytnickim znajduje się Ogród Japoński, ponadto w mieście jest Ogród Botaniczny oraz najstarszy w Polsce - założony w 1865 roku Ogród Zoologiczny. Stolica Dolnego Śląska należy też do najstarszych polskich miast co odzwierciedla duża ilość zabytków. Najstarsza część miasta to Ostrów Tumski, pamiętający czasy średniowiecza. Wrocław to ważny ośrodek akademicki oraz kulturalny. Uniwersytet Wrocławski należy do najbardziej cenionych uczelni w kraju podobnie jak Politechnika Wrocławska czy Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Łącznie w mieście znajduje się 10 wyższych uczelni państwowych oraz kilkanaście niepaństwowych. Nie brakuje również obiektów kulturalnych, w stolicy Dolnego Śląska znajdują się muzea, teatry, kina i galerie. Do najsłynniejszych atrakcji należy Panorama Racławicka z panoramicznym obrazem o wymiarach: 120x15 metrów, przedstawiającym bitwę pod Racławicami.

Swoim nieodpartym urokiem od XIII wieku przyciąga wrocławski rynek wraz z najpiękniejszym ratuszem w Polsce. Panuje tu nieustanny ruch, co przyczynia się do powstania uroczych kafejek, restauracji, pubów i dyskotek. Zabudowę otaczającą Rynek stanowią budynki pochodzące z różnych epok historycznych. Centralną część Rynku zajmuje blok śródrynkowy, składający się z Ratusza, Nowego Ratusza oraz licznych kamienic. Rynek tworzy układ urbanistyczny wraz z przekątniowo przyległymi placem Solnym oraz placem wokół kościoła św. Elżbiety. Do Rynku prowadzi 11 ulic. Wspomniany ratusz zdobi centrum Wrocławia od przełomu XIV I XV wieku. Zachodnia strona Rynku, zwana Stroną Siedmiu Elektorów, posiada najwięcej zachowanych oryginalnych zabytków - renesansowych i manierystycznych kamienic na zrębie gotyckim, gdyż II wojnę światową przetrwała prawie nieuszkodzona. Każda działka posiada swoją historyczną nazwę, zwykle związaną z atrybutem umieszczonym niegdyś na elewacji kamienicy lub losami miejsca, np. Pod Gryfami, Pod Błękitnym Słońcem, Stary Ratusz. W 2000 roku powstała fontanna zwana "zdrojem" od nazwiska jednego z jej gorących zwolenników. Północno-zachodni narożnik Rynku zajmują dwa (a właściwie trzy) maleńkie dawne domki altarystów (opiekunów ołtarza), pozostałość domów otaczających niegdyś zamkniętym wieńcem cmentarz kościoła św. Elżbiety, połączone łękiem bramnym, żartobliwie nazywane Jasiem i Małgosią

Dominującym akcentem w architekturze Starego Miasta jest barokowy gmach Uniwersytetu Wrocławskiego, zwrócony swoją długą na 171 m fasadą w stronę Odry. Jego sylwetka architektoniczna, wzbogacona wspaniałym wystrojem rzeźbiarskim i malarskim, zaliczana jest do najcenniejszych zabytków okresu baroku w Polsce i Europie. Na pierwszym piętrze mieści się Aula Leopoldina, która zachwyca swym wnętrzem po przez barwne malowidła i złocenia, a także mnóstwem rzeźb. Warto też zobaczyć Salę muzyczną z polichromniami oraz licznymi zdobieniami. Gmach również posiada Wieżę matematyczną wraz z tarasem widokowym. Od XII w. zlokalizowany był tu zespół lewobrzeżnej warowni i zamek książęcy Piastów. Po śmierci Henryka VI, zamek przechodzi w posiadanie władców czeskich a potem Habsburgów. Władysław Jagiellończyk w 1505 r. wydał w Budzie dokument fundacyjny dla uczelni we Wrocławiu, ale nie został on potwierdzony przez papieża Juliusza II, wskutek protestu Uniwersytetu Krakowskiego. Kolegium Jezuickie. Zamek wrocławski podupadał aż do dnia, kiedy to cesarz Leopold I zdecydował się go przekazać w użytkowanie jezuitom. Na terenie zamku założyli kościół i szkołę na poziomie wyższym, która dzięki nowym programom wychowania i nauczania zyskała dużą popularność, ale i sporą niechęć protestanckich mieszczan. Zamek otrzymany na własność w 1670 r., szybko okazał się zbyt mały na potrzeby szkoły. Starania o utworzenie uniwersytetu podjął rektor Fryderyk Wolf von Lüdinghausen, wychowany na dworze króla polskiego Jana Kazimierza Wazy. 21 października 1702 r. cesarz podpisał w Wiedniu Złotą Bullę fundacyjną Wrocławskiego Uniwersytetu, którego patronem został św. Leopold, jednocześnie patron fundatora. Uczelnia posiadała 2 fakultety: filozoficzny i teologiczny (katolicki). Ze względu na regułę zakonu nie wykładano prawa i medycyny. W maju 1945 r. grupa polskich naukowców przejęła gmach główny w stanie ogólnej dewastacji, a już w listopadzie odbył się pierwszy wykład. Uniwersytet posiadał 6 wydziałów, z których kolejno odłączały się i usamodzielniały jako wyższe uczelnie Akademia Medyczna, Politechnika, Akademia Rolnicza. W wyniku dalszych reorganizacji utworzono istniejące do dziś wydziały: Filologiczny, Filozoficzno-Historyczny, Prawa i Administracji, Nauk Przyrodniczych oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. Rok 1980 przyniósł powrót do autonomii i samorządności uczelni, uległy zmianom zasady organizacji badań naukowych i dydaktyki, dzięki którym Uniwersytet we Wrocławiu utrwalił swoją wysoką rangę wśród uczelni w kraju. W roku 2002 Uniwersytet Wrocławski obchodził Trzechsetlecie swego istnienia.

Od 1947 roku na bazie części zbiorów lwowskiego Ossolineum, którą udało się Polsce odzyskać od władz ZSRR, reaktywowano Bibliotekę Ossolineum we Wrocławiu. Od 1953 roku, czyli od momentu ustanowienia Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka i Wydawnictwo Ossolineum weszły w skład placówek tejże Akademii jako dwie odrębne instytucje. Ta ogromna biblioteka wraz z pięknym dziedzińcem mieści się w dawnym barokowym klasztorze krzyżowców. W Ossolineum zgromadzono jeden z największych w Polsce zbiorów bezcennych rękopisów i starodruków. Kolekcja składa się m.in. z rękopisu "Pana Tadeusza", rękopisu Fredry, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kasprowicza czy Reymonta. Również zaszczytne miejsce w bibliotece ma starodruk "Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego" autorstwa Mikołaja Reja. Znajdują się tu nie tylko dzieła z gatunku literatury, ale także wielka kolekcja monet Piastów Śląskich.

Panorama Racławicka to wielkie malowidło stworzone przez Wojciecha Kossaka i malarza ze Lwowa - Jana Styka, który był pomysłodawcą dzieła. Powstało ono w latach 1893 - 1894 we Lwowie dla upamiętnienia setnej rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej i bitwy z 4 kwietnia1794 r. pod Racławicami i miało być pokrzepieniem serc zniewolonego, polskiego narodu. W 1946 r. dzieło wraz z innymi zbiorami Ossolineum przeniesiono do Wrocławia. Jest to jedno z niewielu takich dzieł w świecie, a jedyne powstałe i zachowane w kraju. Na specjalnie zespolonym płótnie o wymiarach 15 x 114m umieszczonym w utworzonej dla niego rotundzie przedstawiono batalistyczne sceny toczonej w XVIII w. bitwy pomiędzy wojskami powstańczymi, którymi dowodził Tadeusz Kościuszko, a wojskami rosyjskimi pod wodzą gen. Tormasowa. Oglądając Panoramę Racławicką można odnieść wrażenie realistycznego uczestniczenia w namalowanym wydarzeniu, gdyż widz zewsząd otoczony jest scenami bitwy.

Ostrów Tumski to najstarsza, zabytkowa część miasta położona na wyspach Odry nazywanych ostrowami. Gród powstał ok. X w. i był siedzibą pierwszych Piastów, w XIII stuleciu zbudowano mury obronne i tym samym gród stał się zamkiem, który jednak niedługo potem stracił znaczenie głównej, książęcej siedziby i został sprzedany wraz z całym Ostrowem Tumskim władzom kościelnym (1315 r.) i zburzony na przełomie XV i XVI w. Jedyną pozostałością po zamkowych budowlach jest niewielki, gotycki kościółek św. Marcina. Zniszczony prawie doszczętnie podczas II wojny odbudowany został w latach 1957 - 1960 z przywiązaniem wagi do piastowskiego charakteru i tradycji tej części miasta. Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja jest kolejnym gotyckim kościołem na wrocławskim Ostrowie Tumskim powstałym na przełomie XIII i XIV w. Jest to wysoka, dwukondygnacyjna budowla, posiadająca rzadko spotykane w polskiej architekturze gotyku elementy. W części dolnej mieści się kościół św. Bartłomieja, zaś w górnej, właściwej, kościół św. Krzyża. Nad Ostrowem Tumskim górują dwie wieże gotyckiego kościoła - Archikatedry św. Jana Chrzciciela, której początki sięgają X w., kiedy to w tym miejscu wybudowano pierwszy murowany kościół. Na przestrzeni wieków był niszczony pożarami i przebudowywany. Podczas oblężenia Wrocławia przez Armię Czerwoną w 1945 r. zniszczeniu uległo prawie 70% budowli. W 1991 roku zakończono odbudowę Katedry stawiając na wieżach, zwieńczające je dwa 37-metrowe hełmy. Ostrów Tumski łączy się Mostem Tumskim z Wyspą Piasek. Ten dwuprzęsłowy, stalowy most powstał w 1889 r. na miejsce mostu drewnianego, który oddzielał część miejską od kościelnej na Ostrowie Tumskim.

Park Szczytnicki jest jednym z największych parków krajobrazowych miasta. Na powierzchni ok. 100ha znajduje się wiele ciekawych okazów drzew i krzewów. Szczególnie interesujący i malowniczy jest Ogród Japoński wydzielony na terenie Parku. Powstał on podczas Światowej Wystawy w 1913 r. jednak po jej zakończeniu zabrano wiele elementów wypożyczonych Ogrodowi na ten czas. W 1994 r. postanowiono przywrócić świetność Japońskiego Ogrodu. Dzięki pracy japońskich ogrodników i architektów krajobrazu utworzono ogród odpowiadający w każdym szczególe japońskiej sztuce kompozycji. Rośliny, kamienne detale, ścieżki, oczka i kaskady wodne tworzą bardzo zharmonizowaną kompozycję piękną o każdej porze roku.

Ogród botaniczny to oaza spokoju położona jest częściowo na Ostrowie Tumskim w sąsiedztwie gotyckich kościołów. Jest on najstarszym, po krakowskim ogrodem botanicznym w kraju. Powstał on w 1811 r. jako zakład naukowy tutejszego Uniwersytetu, w którym gromadzono i badano rośliny rodzime jak i sprowadzane z różnych części świata. Niestety podczas II wojny światowej zniszczono całkowicie kolekcję roślin szklarniowych, a Niemcy urządzili w Ogrodzie stanowiska artylerii przeciwlotniczej. W latach 50-tych XX w. odbudowywano Ogród i uzupełniano kolekcje roślinności. Obecnie w Ogrodzie oglądać można ponad 11,5 tys. gatunków i odmian roślin szklarniowych i gruntowych. Znajdują się tu bogate zbiory roślin z rodziny wrzosowatych, sukulentów oraz roślinności wodnej i błotnej. Centralną część Ogrodu zajmuje dział systematyki roślin, gdzie stoi pomnik szwedzkiego botanika Karola Linneusza. Jest też część z roślinami górskimi i skalnymi tzw. Alpinarium, a także arboretum z drzewami i krzewami umiarkowanej strefy Europy, Azji i Ameryki. Rośliny tropikalne i subtropikalne prezentowane są w szklarniach, a w okresie letnim niektóre gatunki eksponowane są na zewnątrz. Ogród służy nie tylko studentom Uniwersytetu do prowadzenia badań naukowych, jest on też miejscem odpoczynku wielu mieszkańców miasta i miłośników przyrody.

ZOBACZ OBIEKT Kwatery Dla Firm Śpioch

Kwatery Dla Firm Śpioch

20 - 65 PLN

Zapraszamy do naszych kwater - posiadamy 60 obiektów zapewniających 900 miejsc noclegowych we Wrocławiu oraz w bezpośredniej okolicy z łatwym dojazdem do centrum.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Kwatery dla Firm

Kwatery dla Firm

35 - 40 PLN

Świetne noclegi dla Firm

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT GADABOUT HOSTEL

GADABOUT HOSTEL

30 - 70 PLN

Nowo otwarty hostel położony blisko obwodnicy autostradowej Wrocławia.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT AGRO obiekt hotelowy

AGRO obiekt hotelowy

70 - 125 PLN

Nasz obiekt położony jest tuż przy zjeździe z autostrady A4 i drogi E67 prowadzącej do granicy w Kudowie- Słonem. Najbliższe sąsiedztwo AGRO to wrocławski Tor Wyścigów Konnych na Partynicach i dalej malowniczy Park Południowy.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT STRZELEC - Noclegi, Restauracja, Catering

STRZELEC - Noclegi, Restauracja, Catering

40 - 200 PLN

Zapraszamy do skorzystania z noclegów i restauracji w naszym obiekcie, który znajduje się na terenie strzelnicy WKS Śląsk przy ul. Świątnickiej 36.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT ŻYCZLIWA-CENTRUM-SPORTOWO-KONFERENCYJNE

ŻYCZLIWA-CENTRUM-SPORTOWO-KONFERENCYJNE

100 - 150 PLN

WROCŁAW,KRZYKI miejsca noclegowe na krótko lub na dłużej, WIFI,PARKING

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Noclegi 24h Wrocław

Noclegi 24h Wrocław

20 - 35 PLN

Mieszkanie w przyziemiu w dzielnicy Krzyki/ Wrocław.Ogrzewanie elektryczne. W mieszkaniu znajduje się 6 łóżek. Darmowe WI-FI.Świeża pościel.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Noclegi 24h Wrocław

Noclegi 24h Wrocław

15 - 35 PLN

Noclegi,pokoje dla pracowników i turystów. W centrum Wrocławia.Wysoki standard -niskie ceny.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Radwanice Wrocław

Radwanice Wrocław

450 - 550 PLN

Noclegi, kwatery dla pracowników.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Studio Moloko

Studio Moloko

50 - 80 PLN

STUDIO MOLOKO w okolicach Rynku.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Leoapart Apartamenty Wrocław

Leoapart Apartamenty Wrocław

150 - 400 PLN

Leoapart - Apartamenty Wrocław

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Hotel Puro we Wrocławiu

Hotel Puro we Wrocławiu

50 - 1000 PLN

Hotel Puro stoi w bardzo dogodnym punkcie Wrocławia, obok przyjemnego nadrzecznego deptaku, rzut kamieniem od wrocławskiego rynku.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Mieszkanie do wynajęcia Słoneczna kawalerka

Mieszkanie do wynajęcia Słoneczna kawalerka

30 - 160 PLN

Mieszkanie do wynajęcia "Słoneczna kawalerka".

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Pokoje Gościnne Stop Wrocław

Pokoje Gościnne Stop Wrocław

89 - 229 PLN

Witamy w Stop Wrocław!

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Platinum Palace Hotel

Platinum Palace Hotel

150 - 600 PLN

Hotel Położony w historycznej części Wrocławia w pobliżu zabytkowego parku Południowego.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Hotel Bacero

Hotel Bacero

150 - 300 PLN

Oferujemy 80 komfortowych pokoi. Na obszarze całego obiektu jest bezpłatny i bezprzewodowy dostęp do Internetu.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Pokoje dla pracowników

Pokoje dla pracowników

450 - 480 PLN

Pokoje, kwatery dla pracowników

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Villa A8

Villa A8

60 - 210 PLN

Villa A8 - nocleg w mieście Wrocław

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Kawalerka na krótki termin

Kawalerka na krótki termin

80 - 80 PLN

Kawalerka na krótki termin

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT 2 pokojowe mieszkanie na króki termin

2 pokojowe mieszkanie na króki termin

100 - 100 PLN

2 pokojowe na krótki termin

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Margot

Margot

60 - 95 PLN

Pokoje gościnne w centrum Wrocławia

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Viser Strachocińska

Viser Strachocińska

15 - 100 PLN

Kwatery prywatne dla firm

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Absynt Hostel

Absynt Hostel

25 - 80 PLN

Tanie i wygodne miejsca noclegowe w samym centrum Wrocławia!

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Apartament Solo11

Apartament Solo11

53 - 90 PLN

Wrocław, Centrum, pobyt w nowym mieszkaniu dla 1-4 osób, parking, wifi.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Noclegi - pokoje, kwatery dla pracowników Wrocław

Noclegi - pokoje, kwatery dla pracowników Wrocław

10 - 20 PLN

Do wynajęcia pokoje dla grup pracowników we Wrocławiu.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Hostel Tu i Teraz

Hostel Tu i Teraz

50 - 110 PLN

Hostel "Tu i Teraz" położony jest w samym centrum i oferuje bardzo atrakcyjne ceny.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Boogie Hostel Deluxe

Boogie Hostel Deluxe

150 - 190 PLN

Boogie Hostel Deluxe - jedyny hostel w Polsce z sauną. Nasz hostel zlokalizowany jest w samym centrum Wroclawia zaledwie 100 metrów od Rynku w przepięknej zabytkowej kamienicy przy ulicy Białoskórniczej 6.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT ORANGE HOSTELS

ORANGE HOSTELS

30 - 65 PLN

Orange Hostels jest prowadzony przez Fundację Manus w okresie od 07.07. do 5.09.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Studio Sokolniki

Studio Sokolniki

50 - 80 PLN

Tani nocleg we Wrocławiu, w niewielkiej odległości od Rynku (8-10min pieszo).

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław

ZOBACZ OBIEKT Hotel Karczyce

Hotel Karczyce

80 - 210 PLN

HOTEL KARCZYCE położony jest w urokliwej miejscowości oddalonej 9 km od zjazdu z autostrady A4 na Kąty Wrocławskie, 25 km od centrum Wrocławia, 22 km od Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice oraz 14 km od nowego miejskiego stadionu wrocławskiego EURO 2012.

dolnośląskie / Wrocław / Wrocław