WYNAJEMZKLASA.pl

  • Adres: Mistrzejowica 2
  • Telefon: 501 400 350
  • E-mail: biuro@wynajemzklasa.pl
  • WWW: http://wynajemzklasa.pl
  • Cena minimalna: 18
  • Cena maksymalna: 39
  • Ilość miejsc: 32

Oferta

Czysto-Tanio-Bezpiecznie
Wynajem noclegów już od 18 zł za dzień przy wynajmie na miesiąc 540zł.
1 osoba 39zł doba. Wysoki standard wykończenia.

Wynajem, noclegi, pokoje, kwatery pracownicze, blisko szpitala Rydygiera.
W cenie wynajmu sprzątanie pokoju i całego obiektu, nowe łóżka, szafy, pościele, wyposażenie, jadalnia, darmowe wi-fi, pralnia.
Adres: 31-651 Kraków, Mistrzejowicka 2. Szybki dojazd do Rynku Głównego-15 minut.
Bardzo dobra lokalizacja i dojazd, własny parking, budynek ogrodzony, monitorowany.
Posesja jest ogrodzona i znajduje się niedaleko Szpitala Rydygiera w rejonie ul. Okulickiego w Krakowie. W pobliżu znajduje się kompleks w którego skład wchodzą: apteka, sklep Żabka, gastronomia, 2 x piekarnia, poczta, Biedronka i wiele innych.

Lokalizacja jest dobrze skomunikowana z centrum Krakowa, 10 km od Rynku Głównego, 4 km od Parku Wodnego oraz 2 km od Centrum Handlowego Wanda i marketu Aldi.
Komunikacja miejska autobusy: 138,182,511 i koło szpitala Rydygiera 123, 139, 153, 193, 501, 601, tramwaje: 9, 14, 16, 21, 52, 64.
W pobliżu znajduje się również stadnina koni, hotel wraz restauracją Zajazd Szlachecki, stacja paliw z myjnią.
Obszar ten posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę społeczną, w okolicy znajdują się przedszkola, żłobki, szkoły , przychodnie lekarskie, centra handlowe.

Na terenie budynku znajduje się Wi-Fi, mikrofalówka, 2 x czajnik, 2 x pralka, 2 x lodówka, 2 x łazienka z prysznicem i wanną.
Pokoje wyposażone są w wygodne nowe jednoosobowe łóżka, szafy i stoliki.
Dogodny również jest dojazd do zakładów przemysłowych usytuowanych w Nowej Hucie (spalarnia, elektrociepłownia, cementownia, kombinat) jak i budowy trasy S7 - wschodniej obwodnicy Krakowa.
Wszystkie pomieszczenia budynku wraz z posesją, są sprzątane przez panią sprzątaczkę.
Jest również dostępna usługa zleconego prania z prasowaniem.
Pokoje wielo osobowe. Ceny za osobę wraz z mediami:
18zł cena za dzień przy wynajmie na miesiąc, 540zł miesiąc
23zł do 30 dni 29 noclegów,
27zł do 14 dni 13 noclegów,
30zł do 7 dni 6 noclegów,
33zł do 5 dni 4 noclegi,
36zł do 3 dni 2 noclegi,
39zł za 1 dzień 1 nocleg.
Faktura Vat +23%. Płatności gotówką, kartą lub przelewem.
Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym w zakresie zakwaterowania gości, turystów, osób prywatnych, pracowników i kadry kierowniczej.

Zapraszamy również do współpracy agencje nieruchomości, agencje pracy, pośredników w zakresie zakwaterowania Klientów, gości, pracowników na terenie Krakowa.
Rozmawiamy w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim, angielskim, hiszpańskim i włoskim.
Kontakt: Tel. 501 400 350, 883 664 510, 504 279 912, 510 068 693.
Preferowany kontakt mailowy: biuro@wynajemzklasa.pl

Renting accommodation from just PLN 18 per day / PLN 540 a month. High standard of finish.
Rent, accommodation, rooms, workers' quarters, near the Rydygier hospital.
The price of renting includes cleaning the room and the entire facility like new beds, wardrobes, bed sheets, equipment, dining room, free wi-fi, laundry.
Address: 31-651 Kraków, Mistrzejowicka 2. Fast access to the Main Market Square - 15 minutes.
Very good location and access, own parking, fenced, monitored building.
The property is fenced and is located near the Rydygiera Hospital in the area of ul. Okulickiego in Krakow. Nearby there is a complex which includes: pharmacy, Żabka store, gastronomy, two bakeries, post office, Biedronka and many more.
The location is well connected with the center of Krakow, 10 km from the Main Market Square, 4 km from the Water Park and 2 km from the Wanda Shopping Center and the Aldi market.
Public buses: 138,182,511 and near the hospital: 123, 139, 153, 193, 501, 601, trams: 9, 14, 16, 21, 52.64.
Very close there is also a horse farm, a hotel along with the Restaurant Szlachecki, a petrol station with a car wash.
The area has a very well developed social infrastructure, in the area there are kindergartens, nurseries, schools, medical clinics, shopping centers.

A big plus of the location is a large number of green areas, space between buildings, a large number of external parking spaces on the property, as well as a new access road.
Considering the above-mentioned advantages of the district and moderate rental prices, these areas are perceived as attractive.
In the building there is Wi-Fi, microwave, kettles, washing machines, fridge, bathroom with shower and bathtub.
The rooms are equipped with comfortable new single beds, wardrobes and tables.
It is also convenient access to industrial plants located in Nowa Huta (incinerator, heat and power plant, cement plant, and combined) as well as the construction of the S7 route - the eastern bypass of Krakow.
All rooms of the building along with the property are cleaned once a week by the cleaning lady. Cleaning and cleanliness of the building is included in the rental price.
There is also a service of ordered laundry with ironing.
Multi-room rooms. Prices per person along with the media:
PLN 18.00 price per day when renting for a month, PLN 540 a month
23 PLN to 30 days 29 nights, 27 PLN to 14 days 13 nights, 30 PLN to 7 days 6 nights.
33 PLN to 5 days 4 nights, 36 PLN to 3 days 2 nights, 39 PLN per 1 day 1 night.
VAT invoice + 23%. Payments in cash, by card or by bank transfer.
We are open to cooperation with everyone in terms of accommodation for guests, tourists, private persons, employees and executives.
We also invite real estate agencies, employment agencies, and intermediaries in the field of accommodation for clients, guests and employees in Krakow.
We speak in Polish, Russian, Ukrainian, English, Spanish and Italian.
Contact: Tel. 501 400 350, 883 664 510, 504 279 912, 510 068 693.
Preferred e-mail contact: biuro@wynajemzklasa.pl

ЧИСТО-ДЕШЕВО-БЕЗПЕЧНО
Оренда нічлігів вже від 18,00zł за день. Високий стандарт оформлення.
Наймання, нічліги, покої, робітничі квартири, лікарня Rydygiera.
У ціні наймання прибирання кімнат і цілого об'єкту, обладнання, безкоштовне wi-fi, пральня.
31-651 Краков, Mistrzejowicka 2. Швидкий проїзд до Ринку Głównego- 15 хвилин.
Дуже добра локалізація і під'їзд, власний паркінг, обгороджена будівля, контрольована.
Будівля обгороджена і знаходиться недалеко Лікарні Rydygiera в районі вул. Okulickiego в Кракові. Зблизька знаходиться комплекс в склад якого входять: аптека, магазин Жабка, гастрономія, 2пекарні, пошта, Бєдрьонка і багато інших.

Локалізація добре зв'язана з центром Кракова, 10 км від Головного Ринку, 4 км від Водного Парку також 2 км від Торгового Центру Wanda і маркету Aldi. Міська комунікація автобуси: 138,182,511 і біля лікарні 123, 139, 153, 193, 501, 601, трамваї: 9, 14, 16, 21, 52,64.
Зблизька знаходиться також кінна стайня, готель разом рестораном Дворянський Набіг, станція палив з мийкою.
Простір володіє дуже добре розвиненою суспільною інфраструктурою, в околиці знаходяться дошкільні заклади, ясла, школи, лікарські амбулаторії, торгові центри.

Великим плюсом локалізації є чимала кількість зелених територій, простір між будівлями, властива велика кількість місць на стоянках , та новий під'їзний шлях.
Беручи до уваги вище зазначені достоїнства дільниці також помірковані ціни наймання, ці околиці є дуже привабливими.
На території будівлі знаходиться Wi-Fi, мікрохвильова піч, 2 чайник, 2 пральні машини, 2 холодильника, 2 ванни з душем.
Покої оснащені, є зручні нові одноосібні ліжка, шафи і столики.
Зручний також є під'їзд до промислових підприємств, розміщених в Новій Хуті (spalarnia, теплоелектричний завод, цементний завод, комбінат) як і будування траси S7, - східної кільцевої дороги Кракова.
Всі приміщення будівлі разом з посесією, прибирані раз на тиждень через пані прибиральницю. Прибирання і чистота будівлі є в ціні наймання.
Є також доступна послуга дорученого прання з прасуванням.
Покої багато особові. Ціни за особу разом з медіа:
18zł ціна за день. Ціна стосується 1 місяця 540zł, 23zł до 30 днів 29 нічлігів.
27zł до 14 днів 13 нічлігів, 30zł до 7 днів 6 нічлігів. 33zł до 5 днів 4 нічліги,
36zł до 3 днів 2 нічліги, 39zł 1 день 1 нічліг.
Фактура +23%.Плата готівкою, карткою або перерахунком.
Ми відкриті на співробітництво з кожним в сфері проживання гостей, туристів, приватних осіб, працівників і керівних кадрів.
Ми запрошуємо також до співробітництва агентства нерухомості, агентства роботи, посередників в сфері проживання Клієнтів, гостей, працівників на території Кракова.
Ми розмовляємо в польській мові, російській, українській, англійській, іспанській і італійській.
Контакт: Тел. 501 400 350, 883 664 510, 504 279 912, 510 068 693.
А також е-майл: biuro@wynajemzklasa.pl

Cennik

Ceny za osobę wraz z mediami:
39zł doba/osoba
18zł cena za dzień. Cena dotyczy 1 miesiąca 540zł, przy pobycie minimum 3 miesiące.

23zł do 30 dni 29 noclegów.
27zł do 14 dni 13 noclegów.
30zł do 7 dni 6 noclegów.
33zł do 5 dni 4 noclegi.
36zł do 3 dni 2 noclegi.
39zł 1 dzień 1 nocleg.

Wyszukiwarka