AGROTURYSTYKA Anna Trojakowska

  • Adres: Kuźnica Stara 27 42-360 Poraj
  • Telefon: 34 314 56 37 +48 609 56 34 65
  • E-mail: anna.trojakowska@gmail.com
  • WWW: www.agroanna.za.pl
  • Cena minimalna: 0
  • Cena maksymalna: 50
  • Ilość miejsc: 16

Oferta

Miejscowość Kuźnica Stara, położona jest w gminie Poraj znajdującą się w północnej części województwa śląskiego. Największą rzeką przepływającą przez teren gminy jest Warta, na której w końcu lat siedemdziesiątych utworzony został sztuczny zbiornik - Zalew Porajski. Zbiornik ciągnie się od Poraja na północy (tu zbudowano główną tamę) do południowej granicy gminy i kończy się poniżej miejscowości Masłońskie. Około 40% powierzchni gminy Poraj stanowią lasy bogate w różne gatunki dzikiej zwierzyny m. in.: łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki oraz liczne gatunki dzikiego ptactwa. Duża ilość roślinności w sąsiedztwie Zalewu Porajskiego i rzeki Warty tworzą specyficzny i bardzo zdrowy mikroklimat. Liczne ścieżki i szlaki idealnie nadają się do spacerów i wypraw.

Wyszukiwarka