PUSZCZA JODŁOWA

Puszcza Jodłowa to unikatowy w skali całego świata zespół leśny, w którym rośnie bór jodłowo-bukowy. W całości znajduje się ona na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nazwę Puszcza Jodłowa spopularyzował w swoich książkach miłośnik Gór Świętokrzyskich Stefan Żeromski, który poświęcił jej nawet osobną nowelę, a który w okolicach tych spędził swoje dzieciństwo i młodość. W czasach nowożytnych przemysł hutniczy wpłynął na uzyskanie przez jodłę przewagi nad bukiem w miejscowych lasach, gdyż drzewa bukowe wycinane były właśnie na potrzeby przemysłu. Puszcza Jodłowa to jednak nie młode jodły, lecz jeden z nielicznych już w naszym kraju obszarów pokrytych przez prastare bory, z jodłami osiągającymi ponad trzydzieści pięć metrów wysokości i metr średnicy, żyjącymi po dwieście lat. Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajdują się łącznie dwadzieścia cztery jodły uznane za pomniki przyrody, o obwodzie trzech i pół do czterech metrów. Odwiedziny w Puszczy Jodłowej to przede wszystkim okazja do spaceru w przepięknej okolicy.
ZOBACZ OBIEKT Agroturystyka Góry Świętokrzyskie

Agroturystyka Góry Świętokrzyskie

25 - 55 PLN

Agroturystyka - Góry Świętokrzyskie. Gospodarstwo ekologiczne, a w nim koń, kozy, króliki, kury i inne zwierzęta.

świętokrzyskie / kielecki / Łagów

Wyszukiwarka