PARK KRAJOBRAZOWY WZNIESIEŃ ŁÓDZKICH

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich to jeden z najmłodszych tego typu obiektów w kraju; powstał w 1996r. na powierzchni 138 km kw. W trójkącie między Łodzią, Strykowem a Brzezinami. Słynie on z oryginalnych na terenie centralnej Polski krajobrazów pozostałości przebywającego tu kiedyś lodowca. To on naniósł tu masy piasku, żwiru i kamieni. Utworzyły one tzw. tarasy, które łagodnie opadają ku północy, które dodatkowo poprzecinane są korytami rzek. Park obejmuje swym zasięgiem najcenniejszy pod względem przyrodniczym i krajobrazowym fragment strefy krawędzi Wzniesień Łódzkich. Park zalesiony jest w nie dużym stopniu, ale spotkać tu można swego rodzaju skarby przyrodnicze np. największy w Polsce centralnej las bukowy (Las Janinowski), czy największy w Europie kompleks leśny w granicach miasta (Las Łagiewnicki, drugie miejsce zajmuje Lasek Buloński w Paryżu). Tu też biorą początek liczne rzeki np. Bzura, Mroga, Miazga i tworzą one gęstą sieć wodną z szuwarami, torfowiskami, łąkami, roślinnością łęgową.
ZOBACZ OBIEKT NOCLEG  KOLUSZKI

NOCLEG KOLUSZKI

20 - 40 PLN

Obiekt idealnie przystosowany na weekendowe spanie jak i większe grupy.

łódzkie / łódzki wschodni / Koluszki

Wyszukiwarka