PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY BARYCZY

Park Krajobrazowy "Dolina Baryczy" powstał w 1996 roku zarządzeniem Wojewody Kaliskiego i Wrocławskiego. Park ten ma charakter ponadregionalny a jego walory przyrodnicze zostały objęte ochroną w Dolinie Odry. Dzięki niskiej klasie gleb miejsce to ma słabo rozwinięte rolnictwo, co w dużej mierze przyczyniło się do zachowania jego wyjątkowej struktury. Zadaniem Parku jest przede wszystkim ochrona istniejących tu ekosystemów wodno- błotnych oraz cennej ornitofauny. Najcenniejsze obiekty Parku to stawy rybne, lasy łęgowe, grądy niskie i olsy. Pod względem ilości i różnorodności żyjących tu gatunków ptaków Dolina Baryczy jest jednym z najcenniejszych obszarów w Europie. Specyfika przyrodnicza stawów ich trudnodostępne i porośnięte szuwarami brzegi dają szanse na rozwój wielu gatunków ptaków dając im bezpieczne schronienie. Już w 1963 roku stworzono u rezerwat ornitologiczny zwany "Stawy Milickie". W skład tego rezerwatu wchodzą: Stawno - 1 583,45 ha, Potasznia - 390 ha, Ruda Sułowska - 750,27 ha, Radziądz - 787,24 ha, Jamnik - 297,04 ha. Na terenie parku istnieje 166 gatunków ptaków. Ich ilość i wartość przyrodnicza powoduje że teren rezerwatu jest jedną z najważniejszych ostoi ptactwa w Europie. Największymi walorami określającymi Dolinę Baryczy są dwa elementy krajobrazu: woda i las. Ogromne tafle jezior poprzeplatane różnorodną roślinnością, przeplatają się tu z bagnistymi łąkami oraz rozległymi kompleksami leśnymi. Teren Parku to nie tylko wspaniałe połacie zieleni to również wiele ciekawych zabytków w miejscowościach leżących na terenie Parku. Często grodziska te sięgają swoją historią do okresu wczesnośredniowiecznego, a niezwykłe zabytki architektury urozmaicają ten niezwykły krajobraz. Park "Dolina Baryczy" ma bardzo dobrze wyznaczone szlaki piesze i rowerowe.
ZOBACZ OBIEKT Gospodarstwo agroturystyczne Wiatraczne Wzgórze

Gospodarstwo agroturystyczne Wiatraczne Wzgórze

25 - 45 PLN

Proponujemy odpoczynek na typowej polskiej wsi, gdzie czas zwalnia a życie toczy się swoim własnym rytmem.

dolnośląskie / milicki / Milicz

Wyszukiwarka