MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W SANOKU

Największy Etnograficzny Park na świeżym powietrzu, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Położony jest on na prawym brzegu rzeki San u podnóża Gór Sanocko- Turczańskich. Na obszarze 38 hektarów zgromadzono w nim ponad 100 obiektów przedstawiających polsko- ukraińską kulturę pogranicza: Bojków, Łemków, Pogórzan i Wolinian. Eksponując zabudowania tych grup etnicznych regionu ustawiono je w taki sposób, aby najlepiej oddać ich architektoniczny charakter. Zgromadzone budowle pochodzą najczęściej z okresu XVII-XX wiek. Zobaczyć tu można między innymi budynki mieszkalne, mieszkalno- gospodarcze i gospodarcze w ustawionych zagrodach jak również budynki użytku publicznego w postaci szkół oraz zajazdów. Na szczególną uwagę zasługują budynki sakralne: XVII wieczny kościół i dwie XVIII wieczne cerkwie bojkowskie oraz okazała cerkiew łemkowska z XIX wieku. Większość budynków mieszkalnych i gospodarczych posiada pełne urządzenie wnętrza i udostępnione jest dla zwiedzających. W Skansenie można również obejrzeć warsztaty rzemieślnicze: tkacza, garncarza czy kołodzieja. Na terenie Parku Etnograficznego ustawiono stałą ekspozycję malarstwa ikonowego, w skład której wchodzi ponad 220 ikon z okresu od XV do XIX wieku.
ZOBACZ OBIEKT Leśne Wzgórze

Leśne Wzgórze

25 - 30 PLN

Osobny dom,pokoje z łazienkami,apartament,wyżywienie na bazie produktów ekologicznych.

podkarpackie / leski / Kiełczawa

Wyszukiwarka